Gegevensbescherming

Gegevensbescherming

1. Overzicht gegevensbescherming

Algemene informatie

De onderstaande informatie verschaft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt, wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kan worden geïdentificeerd. Uitvoerige informatie omtrent het thema gegevensbescherming vindt u onze privacyverklaring onder deze tekst.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is er verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt verzorgd de websitebeheerder. Deze contactgegevens vindt u in het impressum van deze website.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Uw gegevens verkrijgen wij in eerste instantie wanneer u ons deze mededeelt. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om gegevens die u achterlaat bij het invullen van een contactformulier. Andere gegevens worden automatisch verkregen door ons IT-systeem tijdens een bezoek aan onze website. Hierbij gaat het voornamelijk om technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of het tijdstip van het bezoek van een pagina). Het verzamelen van deze gegevens gebeurt automatisch vanaf het moment dat u onze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verkregen om een foutloze terbeschikkingstelling van de website te waarborgen. Andere gegevens kunnen gebruikt worden voor het analyseren van uw zoekgedrag.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft op elk moment het recht om kosteloos geïnformeerd te worden over de herkomst, ontvangers en doeleinde van uw persoonlijke gegevens. U heeft bovendien het recht om het corrigeren, het blokkeren of het verwijderen van uw gegevens te eisen.
Hiervoor, en voor overige vragen omtrent het thema gegevensbescherming, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via het in het impressum vermelde adres. Bovendien kunt u altijd een klacht indienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende instantie.

Analysetools en tools van externe aanbieders

Bij een bezoek aan onze website kan uw surfgebruik statistisch worden geanalyseerd. Dat gebeurt vooral met cookies en met zogenaamde analyseprogramma’s. De analyse van uw surfgedrag is over het algemeen anoniem: het surfgedrag kan niet naar u worden teruggeleid. U kunt tegen deze analyse ingaan of u kunt hem middels het niet-gebruiken van bepaalde tools verhinderen. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in de onderstaande privacyverklaring.

U kunt tegen deze analyse ingaan. Over de mogelijkheden hierover informeren wij u in deze privacyverklaring.

2. Algemene mededelingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming De beheerders van deze website nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij gaan vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens en leven de wettelijke beschermingsvoorschriften en deze privacyverklaring zorgvuldig na.
Wanneer u deze website gebruikt, worden er verschillende persoonsgebonden gegevens verkregen. Persoonsgebonden gegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kan worden. Deze privacyverklaring vermeldt, welke gegevens wij verkrijgen en waarvoor wij deze gebruiken. De verklaring vermeldt ook hoe en met welk doel dit gebeurt. Wij benadrukken, dat er bij de gegevensverstrekking via het internet (bijvoorbeeld bij de communicatie via email) veiligheidsgebreken kunnen ontstaan. Een waterdichte bescherming van de gegevens tegen het gebruik van derden is niet mogelijk.

Informatie over de verantwoordelijke instantie

Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking op deze website is: Cornelis de Regt SEIN praktijk voor natuurgeneeskunde, natuurgeneeskundige Jansenfeld 15B 49716 Meppen (Ems) Tel.: +49 (0)5931 885910 Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Verantwoordelijk is de natuurlijke of wettelijke persoon, die alleen of samen met anderen over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, emailadressen, etc.) beslist.

Herroeping van de toestemming voor de gegevensverwerking

Veel handelingen omtrent de gegevensverwerking zijn enkel met uw nadrukkelijke toestemming mogelijk. U kunt een gewillige toestemming te allen tijde herroepen. Een bericht per mail aan ons is daarvoor voldoende. De wettigheid van de tot aan de herroeping uitgevoerde gegevensverwerking blijft onverlet.

Recht om een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthouder

In het geval van een overtreding omtrent de gegevensbescherming heeft de betroffen persoon het recht om een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthouder. De toezichthouder verantwoordelijk voor gegevensbescherming is de gelastigde van de deelstaat waarin het betreffende bedrijf gevestigd is. Een lijst van de toezichthouders voor de gegevensbescherming en de contactgegevens vindt u via de deze link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Recht op gegevensoverdracht

U heeft het recht om gegevens, die wij op grond van uw toestemming of met de naleving van een overeenkomst geautomatiseerd verwerken, aan uzelf of aan derden in een standaard, door een computer leesbare vorm te laten overhandigen. Als u de directe overdracht van gegevens naar anderen wenst, wordt dit enkel gerealiseerd wanneer dit technisch mogelijk is.

Informatie, blokkeren, verwijderen

U heeft in het kader van de geldende wettelijke bepalingen te allen tijde het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, hun oorsprong en bestemming en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Deze en andere vragen met betrekking tot persoonsgegevens kunnen worden gericht aan het adres aangegeven in het impressum.

Bezwaar tegen reclamemails

Het gebruik van de in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens voor verzending van ongevraagde reclame en informatiemateriaal wordt hiermee afgewezen. De beheerder van deze website behouden het recht, om gerechtelijke stappen te ondernemen in geval van het ongevraagd toesturen van reclame en informatie, al dan niet via spammails.

3. Gegevensregistratie op onze website

Cookies

Deze website maakt gebruikt van zogenaamde cookies. Cookies richten geen schade aan op uw computer en bevatten geen virussen. Cookies maken ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger. Cookies zijn kleine tekstgegevens, die op uw computer worden geplaatst en door uw browser te worden opgeslagen. De meeste door ons gebruikte cookies zijn de zogenaamde “sessie-cookies”. Ze worden aan het einde van uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies blijven op het apparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies maken het ons mogelijk, uw browser bij een volgend bezoek te herkennen. U kunt uw browser zo instellen, dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en cookies slechts eenmalig kunt toestaan, de acceptie van cookies voor bepaalde gevallen, of helemaal, kunt uitsluiten, of het automatisch verwijderen van de cookies bij het sluiten van uw browser kunt activeren. Bij het deactiveren van cookies kan de functionaliteit van deze website verminderd worden. Cookies, die voor het doorvoeren van de elektronische communicatie of voor de terbeschikkingstelling van bepaalde, door u gewenste functie (bijv. winkelmandjesfunctie) gewenst zijn, worden conform art. 6 § 1 sub. f AVG opgeslagen. De websitebeheerder heeft belang bij het opslaan van cookies voor het technisch foutloze en optimale terbeschikkingstelling van zijn diensten. Wanneer er andere cookies (bijv. cookies t.b.v. het analyseren van uw surfgedrag) opgeslagen worden, worden deze apart vermeld in de privacyverklaring.

Toon lijst met cookies

Serverlogbestanden

De provider van de website verzamelt en bewaart automatische informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons verzendt. Dit zijn: • Browsertype en browserversie • Het gebruikte besturingssysteem • Referrer URL • Hostnaam van de actieve computer • Tijdstip van de serveraanvraag • IP-adres

Het samenvoegen van deze gegevens met andere gegevensbronnen gebeurt niet. De grondslag voor de gegevensverwerking is art. 6 § 1 sub. f AVG, die de verwerking van de gegevens vor de uitvoering van een contract of contractuele maatregelen toestaat.

4. Sociale media

Facebook-plug-ins (Like & Share-button)

Op onze website zijn plug-ins geintegreerd van het sociale netwerk Facebook, aanbieder Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. De Facebook-plug-ins herkent u aan het Facebook-logo of aan de "Like-button" ("vind ik leuk") op onze website. Een overzicht van de Facebook-plug-ins vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Wanneer u onze website bezoekt, wordt via de plug-in een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server gemaakt. Facebook krijgt hiermee de informatie dat u met uw IP-adres onze website heeft bezocht. Wanneer u de Facebook "Like-button" aanklikt terwijl u ingelogd bent bij Facebook, dan kunt u onze website verlinken in uw Facebook-profiel. Hiermee kan Facebook het bezoek aan onze website koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij attenderen u erop, dat wij als aanbieder geen kennis hebben van de inhoud van de overgedragen gegevens, noch van het gebruik ervan door Facebook. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Facebook via: https://de-de.facebook.com/policy.php. Wanneer u wenst dat Facebook uw bezoek aan onze website niet kan koppelen aan uw Facebook-account, dan dient u uit de loggen bij Facebook.

5. Plug-ins en tools

Google Web Fonts

Deze website gebruikt voor een uniforme weergave van lettertypes de zogenaamde Web Fonts, die worden aangeboden door Google. Wanneer u een pagina oproept, dan laadt uw browser de vereiste Web Fonts in uw browsercache om hiermee teksten en lettertypen correct weer te geven. Hiervoor moet u de door u gebruikte browser verbinding maken met de servers van Google. Hierdoor weet Google dat onze website via uw IP-adres opgeroepen wordt. Het gebruik van Google Web Fonts gebeurt in het kader van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van ons online aanbod. Dit is in rechtmatig belang conform art. 6 § 1 sub. f AVG. Wanneer uw browser Web Fonts niet ondersteunt, wordt een standaard lettertype van uw computer gebruikt. Meer informatie over Google Web Fonts vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in de privacyverklaring van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Jetzt Termine auch über WhatsApp vereinbaren:
0163 789 01 82

Speichern Sie oben stehende Nummer in Ihrem Smartphone ab und schon können Sie uns Ihren Wunschtermin oder Ihr Anliegen per WhatsApp mitteilen.